Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Tilpasning af eksaminationstider og sideantal i skriftlige arbejder ved gruppeprøver

Studieordning: 2013 (LU 13, Frb.)

De eksaminationstider og sideantal for synopser og skriftlige opgaver, der er angivet i de følgende prøvebestemmelser, er overalt angivet for individuelle prøver. I tilfælde af gruppeprøver gælder nedenstående eksaminationstider og sidetal, som er fastsat i henhold til Eksamensbekendtgørelsen § 11, stk. 2, hvor der står: ”ved tilrettelæggelse af en mundtlig gruppeprøve[…] sikres, at den tid, der er afsat til prøven, tilpasses antallet af studerende, der deltager i prøven.”

Hvor intet andet er angivet, kan en gruppe højst bestå af 4 studerende.

Der fastsættes følgende normer for eksaminationstider ved mundtlige gruppeprøver:

 

Antal studerende

Eksaminationstid i minutter

1

30

45

60

2

50

75

100

3

65

95

130

4

75

115

150

 

På tilsvarende vis reduceres det maksimale sidetal i skriftlige arbejder, som er udarbejdet af flere studerende, efter følgende tabel:

 

Antal studerende

Maksimalt antal normalsider i skriftlige arbejder

Bachelorprojektet

1

5

10

15

25 normalsider

2

9

18

25

35 normalsider

3

12

25

35

4

15

30

45

Definitioner på normalsidebegrebet, regler for bilag og regler for bedømmelse af skriftlige arbejder, som er udarbejdet af flere studerende, fremgår andet sted i denne studieordning.

Oversigt over studieordning 2013 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V