Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Ikrafttrædelse

Studieordning: 2013 (LU 13, Frb.)

Fællesdelen af studieordningen træder i kraft den 1. juni 2013 og har virkning for studerende, der efter denne dato begynder læreruddannelsen.

Oversigt over studieordning 2013 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V