Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Afmeldning fra sygeprøve

Studieordning: 2013 (LU 13, Frb.)

Afmelding fra sygeprøve sker efter samme regler, som afmelding ved andre prøver.

Uddannelsen kan dispensere fra afmeldingsfristerne, hvis det er begrundet i udsædvanlige forhold.

Ansøgning om dispensation indgives til egen institution.

Oversigt over studieordning 2013 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V