Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Prøveformer i studieordningens fællesdel

Studieordning: 2013 (LU 13, Frb.)

Prøverne, som afslutter

  • Undervisningsfagene
  • Pædagogik og lærerfaglighed
  • Almen dannelse/KLM

er eksterne og den studerende kan indstille sig til prøven når studieordningens bestemmelser om minimumsomfang ift. ECTS er opfyldt.

Hvert af niveauerne I, II og III i praktikken afsluttes med en prøve bedømt med en karakter efter 7- trins-skalaen.

To af prøverne er eksterne prøver og bedømmes af en praktiklærer, en underviser udpeget af professionshøjskolen og en ekstern censor.

En af prøverne er intern og bedømmes af en praktiklærer og en underviser udpeget af professionshøjskolen.

Prøven i hvert undervisningsfag består af to delprøver med hver sin prøveform, og der gives en samlet karakter for undervisningsfaget. Det fremgår af beskrivelsen af disse prøver, hvilke prøveformer delprøven består af. Alle prøver bedømmes med en karakter efter 7-trins-skalaen.

Oversigt over studieordning 2013 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V