Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Studieordning: 2013 (LU 13, Frb.)

Modultype, -omfang og -sprog

Frivilligt kursus, 3 ECTS-point. Modulsproget er dansk.

 

Det frivillige kursus udbydes ikke i studieåret 2013/14. Modulets nærmere indholdsbeskrivelse vil blive udviklet til senere gældende studieordninger.

 

Kompetenceområde

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab omhandler livsstil, levevilkår, eksistentielle spørgsmål og værdier i grundskolens undervisning.

Kompetencemål

Den studerende kan

  • planlægge, gennemføre og evaluere undervisning i Sundheds-, seksualundervisning og familiekundskab.

 

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

sundhedspædagogik og handlekompetence

anvende et positivt, bredt og åbent sundhedsbegreb til fremme af elevers sundhedsmæssige handlekompetence i undervisning om sundhed

etik i forhold til undervisning i familie- og samlivsformer

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning og lede diskussioner vedrørende sundhed og seksualitet med respekt for elevers forforståelse, mangfoldighed og forskellige værdier

sundhedsmæssige forhold på individniveau, seksualitet, kost, rygning, alkohol og motion

tilpasse sundhedsundervisning til konkrete elevgruppers forudsætninger, behov og alder

tværfaglighed i folkeskolens undervisning

planlægge, gennemføre og evaluere sundhedsundervisning i tværfaglige sammenhænge

udvikling fra barn til voksen, drenge- og pigeroller samt fysiske og psykiske forandringer i puberteten og identitetsdannelse, herunder seksuel orientering

planlægge, gennemføre og evaluere undervisning, der tager hensyn til udviklingsmæssige udfordringer i forskellige aldersgrupper

 

Oversigt over studieordning 2013 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V