Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Det pædagogiske fagområde

Studieordning: 2003

Gennem arbejdet med de pædagogiske fag og i samarbejde med liniefagene forbereder de studerende sig på at virke i folkeskolen og til at forestå andre undervisnings- og formidlingsopgaver. Arbejdet baseres på medansvar og medbestemmelse samt kritisk evaluering af undervisningen og skal give mulighed for personlig udvikling samt udvikling af samarbejdskompetence og engagement.

Det tilstræbes, at de studerende øves i at sammentænke og praktisere faglige og pædagogiske teorier og færdigheder gennem et forpligtende samarbejde med læreruddannelsens øvrige fag og praktikken. De pædagogiske fag forbereder de studerende til praktikken, giver dem redskaber til at foretage observationer og undersøgelser i praktikken og efterbehandler og bearbejder praktikken, jf. studieordningen for praktik.

Der lægges vægt på, at undervisningen i det samlede pædagogiske område gennemføres med henblik på at skabe sammenhæng, kontinuitet og progression i læreruddannelsen. Såvel proces og produkt som formidling og evaluering vægtes højt.

Det pædagogiske fagområde omfatter:

  • Skolen i Samfundet - påbegyndes i uddannelsens 1. år og afsluttes ved udgangen af 1. årgang.
  • Pædagogik - påbegyndes i uddannelsens 1. år og afsluttes ved udgangen af uddannelsens 1. år.
  • Psykologi - påbegyndes i uddannelsens 2. år og afsluttes ved udgangen af 2. år.
  • Almen Didaktik – organiseres som et kort kursus på 1. og 2. årgang og afsluttes, efter undervisning på 3. årgang, ved udgangen af 3. år.
  • Kursus om undervisning i de første år i skolen - tilbydes på 1. årgang
  • Kursus om flerkulturelle børn – tilbydes på 3. årgang
  • Kursus om børn med særlige behov - tilbydes på 4. årgang

Desuden indgår det pædagogiske fagområde i et jævnbyrdigt samarbejde med relevante liniefag om Bacheloropgaven på 4. årgang og med voksenpædagogisk afdeling om voksenpædagogisk grundkursus.

Oversigt over studieordning 2003

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V