Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Pædagogisk mediecenter

Studieordning: 2013 (LU 13, Frb.)

Pædagogisk mediecenter er læreruddannelsens centrale it-pædagogiske og it-didaktiske udviklingsenhed. Formålet er at udvikle og implementere nye metoder til brug af it og av i undervisningssammenhænge på læreruddannelsen og i folkeskolen.

Pædagogisk mediecenter har skrankefunktion med kompetente studentermedhjælpere, afholder større og mindre kurser, rådgiver og vejleder undervisere og studerende på stedet med henblik på at:

 

  • skabe rammer for intern implementering og udvikling af it og av i undervisningssammenhænge, der skal bidrage til styrkelsen af it- og av-kompetencer hos studerende og undervisere
  • skabe et trygt og fagligt miljø omkring it og av i samarbejde med studerende og undervisere
  • følge med i og vurdere den generelle udvikling inden for it og av
  • inspirere og stimulere studerende og undervisere til at bruge ressourcer indenfor it og av

 

Oversigt over studieordning 2013 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V