Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Mentorordning

Studieordning: 2013 (LU 13, Frb.)

Alle studerende får tilknyttet en mentor gennem hele deres studietid. To mentorer deler et samlet stamhold, og mentorerne følger dette hold kontinuerligt gennem hele uddannelsen. En mentor er en underviser med både undervisningsopgaver, koordinerende funktioner og studietrivselsmæssige opgaver. Undervisningsopgaverne er primært knyttet til faget Praktik.

Formålet med mentorarbejdet er desuden at understøtte

  • den studerendes studium generelt
  • den studerendes arbejde med en personlig læreridentitet
  • den studerendes udvikling af myndighed og kyndighed i spændingsfeltet mellem individ og fællesskab i en kompleks verden
  • den studerendes trivsel, hvilket omfatter både studiestrategier, studietrivsel, personlig trivsel og konflikthåndtering
  • Den studerendes arbejde med at skabe sammenhæng mellem teori og praksis.

 

Beskrivelse af indholdet

Mentorerne er holdets undervisere i undervisningsfag 1 og Pædagogik og lærerfaglighed.

Mentorordningen er todelt, forstået på den måde at indholdet dels relateres til det studietrivselsmæssige og personlige og dels er praktikrelateret.

Mentorordningen skal medvirke til at den enkelte studerende opbygger et tilhørs- og tilknytningsforhold til studie og stamhold, og at den studerende udvikler sin egen professionsidentitet. Herudover skal mentorordningen medvirke til at stamholdet udvikler et fællesskab som kan være grundstammen i den studerendes relation til uddannelsen, og at studerende opbygger relationer til medstuderende på holdet. Mentorordningen skal ses som den studerendes røde tråd gennem en moduliseret læreruddannelse, der vil betyde mange skift og nye holdsætninger for den studerende. Mentorholdet vil være den studerendes faste hold gennem hele uddannelsen.

Mentorarbejdet rummer derfor både holdets samlede trivsel og den studerendes trivsel, holdets udvikling af professionsidentitet og den enkelte studerendes udvikling af professionsidentitet. Dette arbejde foregår løbende, dels i undervisningen på holdet og dels i relationen til den enkelte studerende. Mentorerne vil både forestå undervisning af hele holdet, af det halve hold, vejlede praktikteams og afholde samtaler med den enkelte studerende. Det vil således være afvekslende alt afhængigt af indhold og form.

Særligt om praktik

Det er mentorernes opgave at varetage alle opgaver relateret til faget praktik i samarbejde med praktikkontoret. Heri indgår vejledning før og efterbehandling af praktik, deltagelse i professionssamtalen på praktikskolen og varetagelse af prøven i faget praktik. Mentorerne deler holdets studerende mellem sig i forhold til vurdering og bedømmelse af faget praktik.

Mentorernes arbejde med praktikken er med til at sikre en tæt sammenhæng mellem de studerendes professionsfaglige identitetsudvikling og studiet generelt.  

Oversigt over studieordning 2013 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V