Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Tilmelding til kompetencemålsprøver

Studieordning: 2013 (LU 13, Frb.)

Tilmelding til uddannelsens kompetencemålsprøver foregår via læreruddannelsens intranet. Fristen for tilmelding til kompetencemålsprøver er henholdsvis 1. oktober med henblik på vinterprøvetermin og 1. marts med henblik på sommerprøvetermin. Der henvises i øvrigt til studieordningens del 3.

 

 

Oversigt over studieordning 2013 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V