Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Modulevalueringer

Studieordning: 2013 (LU 13, Frb.)

Alle moduler afsluttes med en modulevaluering. Når den studerende er tilmeldt et modul, er den studerende automatisk tilmeldt modulevalueringen. Modulevalueringen kan afmeldes op til en uge før den af underviseren fastsatte dato for evalueringens afholdelse.

Den studerende skal have opfyldt eventuelle indstillingskrav beskrevet i modulet for at afslutte modulet og få tilskrevet ECTS.

Oversigt over studieordning 2013 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V