Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Samarbejde på 1., 2. og 3. årgang mellem liniefag, de pædagogiske fag og praktik

Studieordning: 2003

Samarbejde med udgangspunkt i almen didaktik.

Undervisningen i almen didaktik organiseres som et mindre kursus på 1. og 2.årgang på stamholdene. På 3. årgang dannes holdene ud fra liniefagssøjle C.

1. årgang
Almen didaktik samarbejder med pædagogik og SiS. Der kan samarbejdes med kristendom/livsoplysning og liniefaget i søjle A. Samarbejdets omdrejningspunkt er praktikken på 1. årgang. Formålet er at give de studerende grundlæggende pædagogiske og didaktiske redskaber og metoder til at planlægge, tilrettelægge, gennemføre og evaluere deres undervisning i praktikken.

Organisatoriske aspekter:
De involverede lærere på 1. årgang afgør, hvordan samarbejdet med praktikken kan foregå og organiseres.

Samarbejdet kan fx indeholde følgende elementer:

 • vejledning før praktikken
 • praktikbesøg
 • efterfølgende bearbejdning af praktikken

2. årgang
Almen didaktik samarbejder med dansk eller matematik (liniefagssøjle A, psykologi og praktik).

Samarbejdets omdrejningspunkt er praktikken i 3. semester.

Før praktikken planlægger de studerende med vejledning fra såvel liniefagslærer som læreren i almen didaktik og psykologi et mindre, begrundet undervisningsforløb i danske eller matematik med overvejelser over undervisningsdifferentiering og elevernes medbestemmelse. Endvidere vælger de studerende et studieområde i psykologi, som undersøges i praktikken.

Efter praktikken udarbejder de studerende med udgangspunkt i deres praktikobservationer et mindre oplæg i almen didaktik samt en opgave i psykologi med refleksioner og perspektiveringer over praksis, jvf. studieordningen for almen didaktik og psykologi. Oplægget i almen didaktik og psykologiopgaven kan integreres efter aftaler mellem lærerne og holdet.

Samarbejdets organisatoriske aspekter:
Ved årets begyndelse planlægger de samarbejdende lærere indhold og form for samarbejdet.

Samarbejdet består af følgende elementer:

 • et fælles tema før praktikken, hvor de studerende arbejder med faglige, almene didaktiske og psykologiske problemstillinger i relation til praktikkens tema.
 • vejledning før praktikken.
 • praktikbesøg.
 • efterfølgende bearbejdning af praktikken. Bearbejdningen kan ske med deltagelse af de involverede lærere eller på de enkelte hold

3. årgang
De studerende videreudvikler deres didaktiske kompetence i et samarbejde mellem almen didaktik og liniefagene i søjle C. Det sker i relation til praktikken på 3. årgang, skoleperioden.

I forbindelse med praktikken og i samarbejde med liniefaget udarbejder, gennemfører og efterbearbejder de studerende et begrundet undervisningsforløb i deres liniefag.

Organisatoriske aspekter:
Ved årets begyndelse planlægger de samarbejdende lærere sammen med de studerende indhold og timeforbrug for følgende:

 • et fælles tema, hvor de studerende arbejder med faglige og almene didaktiske problemstillinger i relation til den kommende planlægning af et undervisningsforløb i praktikken
 • vejledning før praktikken med liniefagslæreren og almen didaktiklæreren enten i fællesskab eller hver for sig
 • praktikbesøg. Enten liniefagslærer eller almen didaktiklærer tager på praktikbesøg og deltager i den efterfølgende vejledning sammen med praktiklæreren
 • bearbejdning af praktikken. Bearbejdningen kan ske med deltagelse af de involverede lærere eller hver for sig
 • afholdelse af eksamen i almen didaktik - liniefagslæreren er bi-eksaminator ved eksamen.

Oversigt over studieordning 2003

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V