Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Mødepligt

Studieordning: 2013 (LU 13, Frb.)

Den studerende har mødepligt til dele af studiet. Mødepligt skal forstås som 100% mødepligt med mindre andet er angivet.

Der er mødepligt til praktikken. I praktikperioderne registreres fravær af praktikskolen. Fravær af mindre omfang kan repareres ved yderligere aktiviteter på praktikskolen afviklet inden fristen for modulets godkendelse. Fravær af større omfang vil betyde at praktikperioden skal tages om da modulet ikke kan godkendes.

Der er mødepligt til enkelte moduler eller dele heraf. Mødepligten fremgår af de enkelte modulbeskrivelser i studieordningens del 2. Fraværet registreres af underviseren via læreruddannelsens intranet, hvor den studerende kan følge registreringerne.

Oversigt over studieordning 2013 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V