Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Deltagelsespligt

Studieordning: 2013 (LU 13, Frb.)

§ 15. Den studerende har pligt til at deltage i uddannelsen, som den tilrettelægges af professionshøjskolen.

 

Læreruddannelsen baserer sig på erfarings- og oplevelsesbaserede læreprocesser der retter sig mod vidensformer som er proces- og handlingsorienterede. Det kræver at den studerende er aktiv i et læringsfællesskab, hvad end det er i undervisningen på det enkelte modul eller i øvrige studieaktivitetsformer. Aktiv deltagelse i studieaktiveter højner generelt det faglige og pædagogiske niveau og er en forudsætning for et aktivt og levende studiemiljø.

Deltagelsespligten (herunder mødepligt) kan være formuleret som forudsætningskrav hvilket udgør kriterier for at opnå ret til at afslutte modulet. Dette vil fremgå af den enkelte modulbeskrivelse. Forudsætningskravene kan være relateret til objektive kriterier som fx mødepligt, afleveringsfrist, opgave-omfang el.lign., eller kan være relateret til indholdsbaserede kriterier omkring eventuelle studieprodukters redelighed (se i øvrigt studieordningens del 4, afsnit 5).

Underviseren er ansvarlig for at der ved modulets start udleveres en semesterplan der uddyber de nærmere krav til den studerendes deltagelse.

Oversigt over studieordning 2013 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V