Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Begrænsninger i adgang (for mange, eller for få)

Studieordning: 2013 (LU 13, Frb.)

Såfremt for mange studerende søger et fag eller et valgmodul, vil Institut for Skole og Læring vurdere om der skal oprettes flere moduler eller om nogle studerende vil skulle foretage et omvalg. I de tilfælde hvor interesserede studerende ikke kan få opfyldt deres ønsker, sker udvælgelsen på grundlag af en objektiv vurdering af den studerendes forkundskaber i faget.

Såfremt for få studerende søger et fag eller et valgmodul vil Institut for Skole og Læring foretage en konkret vurdering af om faget/modulet oprettes.

Læreruddannelsen kan også i særlige tilfælde vælge at udbyde et begrænset antal pladser fordelt efter først-til-mølle-princippet.

I forbindelse med valghandlingen vil kriterier for moduloprettelse fremgå.

Oversigt over studieordning 2013 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V