Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Udbud og valg af undervisningsfag og valgmoduler

Studieordning: 2013 (LU 13, Frb.)

Den studerende har ikke krav på at tage modulerne i anden rækkefølge end den af Metropol tilrettelagte. I takt med at læreruddannelsen udrulles med flere parallelle årgange vil mulighederne for fleksibel tilrettelæggelse øges.

 

Undervisningsfag 1

Valg af undervisningsfag 1 sker i forbindelse med at den studerende bekræfter sin studieplads i starten af august. Den studerende kan vælge mellem

 • Dansk 1.-6. klassetrin
 • Dansk 4.-10. klassetrin
 • Engelsk
 • Matematik 1.-6. klassetrin
 • Matematik 4.-10. klassetrin
 • Matematik 4.-10. klassetrin mshp ASTE (Advanced Science Teacher Education)

 

Undervisningsfag 2 og 3

Valg af undervisningsfag 2 (start i 3. semester) og undervisningsfag 3 (start i 4. semester) sker i slutningen af 1. semester og foregår via læreruddannelsens intranet. I forbindelse med valghandlingen skal den studerende dokumentere de krævede adgangsforudsætninger.

Professionshøjskolen Metropol udbyder følgende undervisningsfag som den studerende kan vælge imellem:

 • Billedkunst
 • Biologi
 • Engelsk
 • Fysik/kemi
 • Geografi
 • Historie
 • Idræt
 • Kristendomskundskab/Religion
 • Materiel design
 • Musik
 • Natur/teknik
 • Samfundsfag
 • Tysk

 

Indholdsbeskrivelse for alle fagmoduler i undervisningsfagene findes i studieordningens del 2.

 

Valgmoduler

Valg af valgmoduler sker i slutningen af 1. semester. Valgmodulerne er placeret i 3., 5. og 7. semester af uddannelsen. Indholdet af modulerne vil variere og vil på sigt indgå i studieordningens del 2. For indeværende henvises til læreruddannelsens intranet i forbindelse med valgproceduren.

I studieåret 2013/14 kan der foretages valg mellem følgende valgmoduler med henblik på læsning i uddannelsens 3. semester.

 

 

Fagkombinationer

 

 

Foreløbig arbejdstitel. 10 ECTS.

Engelsk og Geografi

Udvikling af interkulturelle kompetencer

Engelsk og Dansk

Digitale fortællinger og interkulturelle kompetencer

Pædagogik og lærerfaglighed og Dansk

Ungdomskultur – litterær dannelse, motivation og undervisningsdifferentiering

Pædagogik og lærerfaglighed og Matematik

Udvikling af undervisning – observationsværktøjer og -metoder

Musik og Specialpædagogik

Anvendelse af musik (som redskab) i inkluderende og specialpædagogisk undervisning

Matematik og Specialpædagogik

Matematikvanskeligheder i inkluderende undervisning og specialundervisning

Dansk og Tysk

Børnelitteraturhistorie i tysk og dansk perspektiv

Dansk og Specialpædagogik

Læse- og sprogvanskeligheder – herunder læsemakkerforløb

Dansk og Billedkunst

Æstetisk læring og multimodale tekster 1.-6. klassetrin

Lærerens grundfaglighed og undervisningsfag

Udeskolepædagogik – kvalificeret brug af det udvidede klasserum

Samfundsfag og Lærerens grundfaglighed

Skolen i samfundet – skoleledelse, demokratisk dannelse og forvaltning

Religion og Historie

Oplevelsesdidaktik

KLM og Idræt

Kultur, krop og inklusion/integration

Natur/teknik og Matematik

Samarbejde med DTU

Samarbejde i praktisk/musisk gruppe

Æstetisk læring

 

Oversigt over studieordning 2013 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V