Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Frivillige kurser

Studieordning: 2013 (LU 13, Frb.)

§ 5. De studerende skal tilbydes følgende kurser vedrørende:

1) Færdselslære, inklusive førstehjælp.

2) Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab.

3) Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering.

4) Det praktisk-musiske fagområde.

5) Skrivning og retorik.

Stk. 2. Deltagelse i kurserne er frivilligt for den studerende. Det er en forudsætning for udstedelse af kursusbevis, at den studerende har deltaget aktivt i kurset.

 

§ 7. De studerende kan tilbydes kurser i undervisning af voksne og i andre emner og aktiviteter, der peger mod lærernes arbejdsområder. De studerende kan desuden tilbydes at deltage i korsang og sammenspil.

Stk. 2. De studerende kan tilbydes svømmelæreruddannelse, jf. Bekendtgørelse om svømmelæreruddannelsen.

 

I løbet af uddannelsen tilbydes den studerende at deltage i forskellige kurser der kvalificerer til at varetage undervisning i folkeskolens obligatoriske emner (jf. §7 i Lov om folkeskolen) samt øvrige emner der generelt kvalificerer den studerendes lærerfaglige kompetencer.

I studieåret 2013/14 indgår kurset i Skrivning og retorik som en naturlig del af det professionsforberedende arbejde ved at have et fokus på lærerprofessionen som kommunikativ praksis med en skriftlig dimension i forskellige genrer. For indholdet af dette henvises til modulbeskrivelsen i studieordningens del 2.

For øvrige kurser henvises til læreruddannelsens intranet og kommende års studieordninger.

Oversigt over studieordning 2013 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V