Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

4. praktikperiode: Undervisning i skolens fag, tværfaglige forløb, læreren som kollega og teamsamarbejdspartner

Studieordning: 2003

Praktikken omfatter 4. praktikperiode på 7 uger. Praktikken ligger i perioden efter jul og kaldes „skoleperioden“.

Periode Tema/problemområde, der vedrører: CKF-områder for praktikuv. „Ansvarlige“ seminariefag (hovedansvarlige er understreget). Koordinator
4. periode
(7 uger efter jul)
  • undervisning i fag og tværfaglige forløb,
  • læreren som kollega og team-samarbejdspartner.
ad + liniefagssøjle C + B. Liniefagslæreren i søjle C

Mål:
Praktikperiodens mål er, at den studerende videreudvikler sin almene og fagdidaktiske kompetence med forståelse for, hvordan lærersamarbejdet foregår i skolen omkring det enkelte barn, på tværs af fag, i faggrupper mv.

Praktikgruppedannelse:
De studerende danner praktikgrupper á 2 studerende indenfor liniefagsholdet i søjle C.

Organisering:
Praktikgrupperne bliver fordelt på seminariets faste samarbejdsskoler for årgangen.
Praktikken skal afvikles på en af disse faste samarbejdsskoler, og kan under ingen omstændigheder erstattes af et vikariat på en vilkårlig skole eller afvikles i forbindelse med et sådant.

Retningslinier for praktikskolen:
a) Praktikskemaet:
Antallet af undervisningstimer vil fremgå af praktikvejledningen for årgangen. Disse timer skal indeholde timer i det fag, de studerende har valgt i liniefagssøjle C samt mindst et af de andre liniefag, de studerendes har valgt, således at de studerende kan indgå i et eller to af de på praktikskolen indgåede lærerteam. Hvis de studerende ikke har haft timer i deres liniefagssøjle B, skal skemaet også indeholde dette fag, således at de studerende får opfyldt kravet om, at de skal have praktik i alle deres liniefag.
Den studerende skal selvstændigt forestår undervisningen i de sidste 3 uger af praktikperioden og derigennem få erfaring med deltagelse i øvrige læreropgaver i skolen.

b) Vejledningstimerne:
Antallet af vejledningstimer vil fremgå af praktikvejledningen for årgangen. Praktiklæreren vejleder de studerende om alle opgaver, der hører med til at planlægge, gennemføre og vurdere undervisning.
I denne forbindelse anbefales det, at CKF-områderne for denne praktikperiode indgår i vejlednings-timerne.

Oversigt over studieordning 2003

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V