Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Præsentation af studieordningen

Studieordning: 2013 (LU 13, Frb.)

Studieordningen er det juridiske grundlag for læreruddannelsen ved Professionshøjskolen Metropol og anvendes af studerende, undervisere, ledelse, administration og eksterne samarbejdspartnere (censorer, praktikskoler m.fl.). Studieordningen tager sit afsæt i uddannelsesbekendtgørelsen  Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen (BEK nr. 231 af 08/08/2013) samt eksamensbekendtgørelsen (BEK nr. 714 af 27/06/2012). Hvor intet andet er angivet i nedenstående henvises til uddannelsesbekendtgørelsen.

Studieordningen er gældende for studieåret 2013/14 for årgang 2013.

Studieordningen består af 4 dele jf. bek. §§ 22 & 23

Del 1: Institutionsdel. Udarbejdet lokalt på Professionshøjskolen Metropol og indeholder regler om uddannelsens indhold, struktur, tilrettelæggelse m.v.

Del 2: Institutionsdel. Modulbeskrivelser for alle modulerne i uddannelsen udarbejdet lokalt på Professionshøjskolen Metropol. I indeværende studieordning for studieåret 2013/14 vil der være fokus på færdige beskrivelser af moduler der er aktuelle for årgang 2013, samt de moduler som vil danne grundlag for valg af undervisningsfag 2 og 3.

Del 3: Fællesdel. Alle landets professionshøjskoler har i fællesskab udarbejdet formelle regler om de afsluttende prøver i uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen.

Del 4: Fællesdel. Alle landets professionshøjskoler har i fællesskab udarbejdet rammerne for de eksterne prøver i uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen.

Del 1 og 2 vil blive justeret for hvert studieår idet disse ses som redskab i læreruddannelsens fortsatte udvikling.

 

 

Oversigt over studieordning 2013 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V