Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

3. praktikperiode: Praktik i andre skoleformer

Studieordning: 2003

Periode

Tema/problemområde, der vedrører:

CKF-områder for praktikuv.

“Ansvarlige” seminarie fag (hovedansvarlige er understreget).

Koordinator

3. periode (3 uger i juni eller 3 uger i august)

 

Undervisning i andre skoleformer.

De studerende formidler selv aftaler med praktikskolen.

 

De studerende er selv ansvarlig for praktikken, vælger selv praktiksted og danner grupper efter ønsker og behov.

 

Mål:
Praktikperiodens mål er at give den studerende mulighed for at stifte bekendtskab med andre skoleformer udenfor folkeskoleområdet, med henblik på udvikling af den studerendes undervisningskompetence med de særlige overvejelser om planlægning og gennemførelse en sådan skoleform måtte kræve.

Praktikgruppedannelse:
De studerende danner grupper efter ønsker og behov

Organisering:
De studerende vælger selv om de vil være alene eller danne grupper  i denne periode. De finder selv praktikstedet, og giver praktiklederen besked efter nærmere angivne regler. Seminariets praktikledere giver vejledning og støtte omkring valget af praktiksted. Dette er den eneste gang i uddannelsen, hvor de studerende selv vælger praktiksted. Alle andre praktikperioder afvikles på seminariets faste samarbejdsskoler. Praktikken kan ikke erstattes af et vikariat på en vilkårlig skole eller afvikles i forbindelse med et sådant.

Praktikaftalerne skal være på plads inden udgangen af januar måned på 4. semester.

Retningslinier for praktikskolen.
Antallet af undervisningstimer vil fremgå af praktikvejledningen for årgangen.. 1 vejledningstime/pr. uge/pr. studerende i gruppen. Praktikskemaet fastlægges i samarbejde med de(n) studerende.

Oversigt over studieordning 2003

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V