Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

2. praktikperiode: Undervisning i dansk eller matematik, lærerens socialpædagogiske opgaver

Studieordning: 2003

Periode

Tema/problemområde, der vedrører:

CKF-områder for praktikuv.

“Ansvarlige” seminarie fag (hovedansvarlige er understreget).

Koordinator

2. periode
(4 uger i november/
december)

Undervisning i dansk eller matematik , samt evt. liniefaget i søjle B med inddragelse af undervisningsdifferentiering og elevernes medbestemmelse.
Lærerens socialpædagogiske opgaver.

ad (kursus) + psykologi + dansk eller matematik. (søjle A)
Liniefagssøjle B

En af stamholdets lærere

Mål:
Praktikperiodens mål er, at den studerende erhverver sig kompetence i tilrettelæggelse, gennemførelse og vurdering af undervisning i dansk eller matematik med særlig fokus på differentiering af under-visningen ud fra elevforudsætninger, rammer og mål. Endvidere: at de studerende får indsigt i lærerens socialpædagogiske arbejde, herunder konfliktløsning og -bearbejdning.

Praktikgruppedannelse:
De studerende danner praktikgrupper á 3-4 studerende indenfor liniefagsholdene i søjle A (på stam-holdene). Et stamhold fordeles på 2 praktikskoler med max. 5 grupper på hver.

Organisering:
Praktikgrupperne fordeles på en af seminariets faste samarbejdsskoler for årgangen. Praktikken skal afvikles på en af disse faste samarbejdsskoler, og kan ikke erstattes af et vikariat på en vilkårlig skole, eller afvikles i forbindelse med et sådant.

Retningslinier for praktikskolen
a) Praktikskemaet:
Antallet af undervisningstimer vil fremgå af praktikvejledningen for årgangen. Disse timer skal indeholde dansk eller matematik afhængigt af det fag, de studerende har valgt som liniefag A. Derudover skal de studerende have mulighed for at undervise i deres liniefag i søjle B. Hvis dette ikke er muligt, skal de studerende have disse timer på 3. studieår, således at de får opfyldt kravet om, at de skal i praktik i alle deres liniefag, jvf. Bekendtgørelsen.

b) Vejledningstimerne:
Antallet af vejledningstimer vil fremgå af praktikvejledningen for årgangen. Praktiklæreren vejleder de studerende om alle opgaver, der hører med til at planlægge, gennemføre og vurdere undervisning.

c) Praktikundervisningstimer:
Antallet af praktikundervisningstimer, der er fællestimer for alle studerende på skolen, vil fremgå af praktikvejledningen for årgangen. Timerne varetages af praktikskolens lærere. Undervisningen fastlægges i samarbejde med de studerende med udgangspunkt i de angivne tema- og problemområder, praktikkens mål og CKF med udgangspunkt i den enkelte skoles virksomhed i øvrigt.

Undervisningen skal indeholde mindst én dobbeltlektion i folkeskolelovens obligatoriske emne, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab.

Oversigt over studieordning 2003

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V