Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Bedømmelse

Studieordning: 2003

Faget praktik afsluttes på 4. studieår med en udtalelse, der munder ud i en bedømmelse, der udtrykkes: Bestået/Ikke bestået. Bedømmelsen viser, om den studerende i tilstrækkeligt omfang har tilegnet sig lærerkvalifikationer, som de er udtrykt i fagets mål og CKF (jvf. Bek. nr. 382 af 19. juni 1998 § 18 stk. 2.).

Om den skriftlige udtalelse gælder i øvrigt,

  • at den afgives under skolelederens ansvar
  • at den rettes til og afleveres til den enkelte studerende med kopi til seminariet,
  • at den indeholder en begrundelse for bedømmelsen i relation til fagets mål og CKF, og
  • at den indeholder faktuelle registreringer (f.eks. periodens varighed, klasser, fag og øvrige lærer-opgaver)

Oversigt over studieordning 2003

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V