Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Rammerne for praktikken

Studieordning: 2003

Seminariet
Ved årets begyndelse fastlægger koordinator, de studerende og de ansvarlige lærere i fællesskab rammerne for praktikken. Her gælder det, at hver praktikgruppe på 1., 2., 3. og 4. årgang har ret til:

 • mindst én seminarielærer som faglig og pædagogisk vejleder før, under og efter praktikken. Ressourcerne til dette er indregnet i fagenes bruttotimetal.
 • Evaluering af gruppens praktik med mindst én seminarielærer.
 • Ressourcerne til dette er indregnet i fagenes bruttotimetal.
Og skal have
 • Mindst ét besøg i hver praktikperiode, dog undtaget 3. periode, som omfatter praktik i andre skoleformer. Seminarielæreren tager initiativet til, at disse besøg bliver aftalt.
 • Ressourcerne til dette tildeles særskilt.
 • Praktikskolen
  Praktikskolen fastlægger skemaet for praktikgrupperne og organiserer praktikundervisningen og praktikvejledningen efter nærmere fastsatte retningslinier. Vejledningen omfatter førvejledning, iagttagelse af praksis og eftervejledning, jvf. ”Undervisningsministeriets vejledning om faget praktik i læreruddannelsen”. Se i øvrigt beskrivelsen retningslinier for praktikskolen for de enkelte praktikperioder.

  Oversigt over studieordning 2003

   

  Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V