Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Profillæreruddannelse i specialundervisning og tværprofessionelt samarbejde

Studieordning: 2012

Opbygning af profillæreruddannelsen:

De nuværende bestemmelser om læreruddannelsespraktik, pædagogiske fag, kristendomskundskab/livsoplysning/medborgerskab og professionsbachelorprojektet fastholdes, men tilpasses profillæreruddannelsen i specialundervisning og tværprofessionelt samarbejde indenfor den nuværende lov og bekendtgørelses bestemmelser.

 

Linjefag i profillæreruddannelsen i specialundervisning og tværprofessionelt samarbejde:

  1. Linjefaget dansk rettet mod indskoling og mellemtrinnet
  2. Linjefaget specialpædagogik efter bestemmelserne i bekendtgørelsen.
  3. Linjefaget skole, sundhed og socialt arbejde

Oversigt over studieordning 2012

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V