Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Profillæreruddannelse i pædagogisk ledelse

Studieordning: 2012

Fag: Pædagogisk ledelse

Opbygning af profillæreruddannelsen:

De nuværende bestemmelser om læreruddannelsespraktik, pædagogiske fag, kristendomskundskab/livsoplysning/medborgerskab og professionsbachelorprojektet fastholdes, men tilpasses profillæreruddannelsen rettet mod pædagogisk ledelse indenfor den nuværende lov og bekendtgørelses bestemmelser.

 

Linjefag i profillæreruddannelsen rettet mod pædagogisk ledelse:

  1. Linjefaget dansk rettet mod mellemtrin/udskoling, efter bestemmelserne i bekendtgørelsen, men med særlig vægt på det kommunikative felt.
  2. Linjefaget samfundsfag, efter bestemmelserne i bekendtgørelsen, men rettet mod linjefagets særlige ledelsesrelevante områder.
  3. Linjefaget pædagogisk ledelse

Oversigt over studieordning 2012

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V