Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Profillæreruddannelser

Studieordning: 2012

Professionshøjskolen Metropol er i skrivelse fra undervisningsministeriet af 26. februar 2010 (sagsnr. 045.14D.021) givet tilladelse til oprettelse af profillæreruddannelser som forsøgsordning.

Iværksættelsen af de enkelte profillæreruddannelser forudsætter et tilstrækkeligt antal studerende som ønsker at læse profillæreruddannelsen – en viden vi først har efter optagelsesproceduren. Den konkrete tilrettelæggelse er under udvikling.

Adgangsforudsætninger til profillæreruddannelserne

Adgangsforudsætningerne til profillæreruddannelserne vil være en samlet vurdering på baggrund af de eksisterende fags nuværende adgangsforudsætninger (se studieordningens afsnit 5). Vurderingen vil foregå som en samlet vurdering i forbindelse med optagelsen.

 

Profillærer rettet mod pædagogisk ledelse

Adgangskrav svarende til dansk og samfundsfag

 

Profillærer i specialundervisning og tværprofessionelt samarbejde

Adgangskrav svarende til dansk samt historie eller samfundsfag

 

 

Oversigt over studieordning 2012

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V