Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Meritlæreruddannelsen

Studieordning: 2012

Studieordningen gælder endvidere for linjefag der indgår i meritlæreruddannelsen fra 2008.

På to områder adskiller meritlæreruddannelsen sig fra studieordningen i øvrigt. Det gælder i faget almen didaktik og praktikfaget. Praktikfaget på meritlæreruddannelsen har sine egne retningslinjer, der forefindes på instituttets intranet.

Studieordningen i almen didaktik følger nedenfor.

Oversigt over studieordning 2012

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V