Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Mål og CKF ifølge bekendtgørelsen

Studieordning: 2003

Mål
Målet er, at den studerende med udgangspunkt i de skoler, hvor praktikken finder sted, alene og i samarbejde med andre kvalificerer sig til at:

  • Planlægge, gennemføre og vurdere undervisning.
  • Varetage almene læreropgaver.
  • Reflektere over og begrunde egen undervisning fagligt og pædagogisk.
  • Indgå aktivt i skolens daglige virksomhed.

Centrale kundskabs- og færdighedsområder

1. Skolen

1.1

Det lokalt forankrede arbejde med skolens opgave.

1.2

Skolen som institution og organisation.


2. Undervisningen

2.1

Planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisning i fag og tværfaglige forløb.

2.2

Differentiering af undervisnings og læringsformer ud fra elevforudsætninger, rammer og mål.

2.3

Samarbejde med elever om målsætning, læringsansvar og tilrettelæggelse af undervisnings forløb.

2.4

Intern og ekstern evaluering af undervisning og elevernes læring.


3. Læreren

3.1

Læreren som klasselærer.

3.2

Iagttagelse, beskrivelse og analyse af socialt samspil.

3.3

Socialpædagogiske opgaver, herunder konfliktløsning og bearbejdning.

3.4

Valg, fremstilling og anvendelse af undervisningsmidler.

3.5

Skriftlig og mundtlig kommunikation af egne lærererfaringer.


4. Samarbejdet

4.1

Skole hjem samarbejde.

4.2

Kollega og teamsamarbejde.

4.3

Samarbejde med skolens ledelse og øvrige personalegrupper.

4.4

Demokrati og elevmedbestemmelse.

4.5

Skriftlig og mundtlig kommunikation i skolens samarbejdsrelationer.

Oversigt over studieordning 2003

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V