Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Antal lektioner og vejledningstimer

Studieordning: 2012

– jævnfør uddannelsesbekendtgørelsen § 4

Instituttet udmelder i starten af et studieår et samlet bruttotimetal til de enkelte fag. Fagets underviser planlægger herefter i samarbejde med de studerende, hvorledes disse bruttotimer skal fordeles. Ved en holdstørrelse på mindst 24 studerende er det muligt at fordele timerne således, at lektions- og vejledningstimetallet svarer til nedenstående skema:

 

Fag

Undervisningstimetal
pr. fag, typisk afviklet
som holdundervisning

Vejledningstimetal
pr. fag, typisk afviklet i
grupper.

Kristendomskundskab/livsoplysning/medborgerskab

112

2,5

Almen didaktik

100

2,5

Psykologi

60

1,75

Pædagogik

60

1,75

Dansk – fællesforløb

240

6

Dansk – begynder- og mellemtrin

240

6

Dansk – mellem- og sluttrin

240

6

Naturfag – fællesforløb

240

6

Naturfag – natur/teknik (spec)

240

6

Naturfag – fysik/kemi (spec)

240

6

Matematik – fællesforløb

240

6

Matematik – begynder- og mellemtrin

240

6

Matematik – mellem- og sluttrin

240

6

Engelsk

480

12

Historie

240

6

Idræt

240

6

Billedkunst

240

6

Biologi

240

6

Dansk som andetsprog

240

6

Geografi

240

6

Historie (36 ECTS)

240

6

Idræt (36 ECTS)

240

6

Kristendomskundskab/religion

240

6

Materiel design

240

6

Musik

240

6

Samfundsfag

240

6

Specialpædagogik

240

6

Tysk

240

6

 

For faget praktik gælder følgende timetal for den enkelte årgang i studieåret 2012/2013.

 

Årgang

Praktiktimer (afhængig af konkrete skemaer på praktikskoler)

Vejledning (pr. gruppe)

Praktikundervisning

1. årgang

50 - 60

10

4 (på praktikskolen)

2. årgang

44 – 52

8

4 (på praktikskolen)

3. årgang

65 – 75

10

 

4. årgang

112 – 128

8

3 (på instituttet)

 

Den udbudte undervisning og praktikforløb, den aftalte vejledning samt den studerendes selvstudium skal tilsammen opfylde fagenes formål og fagenes centrale kundskabs- og færdighedsområder.

Den udbudte undervisning og praktikforløb, den aftalte vejledning samt den studerendes selvstudium skal tilsammen opfylde fagenes formål og fagenes centrale kundskabs- og færdighedsområder.

Oversigt over studieordning 2012

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V