Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Uddannelsens varighed og struktur

Studieordning: 2012

– jævnfør uddannelsesbekendtgørelsen § 2-3

Uddannelsen som professionsbachelor til lærer i folkeskolen er normeret til fire år. Fagene er placeret på de fire år som vist nedenfor.

Der henvises i øvrigt til studieordningens afsnit om profillæreruddannelserne, der er sammensat forskelligt fra nedenstående.

Struktur på læreruddannelsen Metropol
  1. studieår 2. studieår 3. studieår 4. studieår
Praktik – i alt 24 uger *  
Kristendomskundskab / Livsoplysning / Medborgerskab        
Obligatoriske linjefag – Dansk, Engelsk, Matematik      
Pædagogik        
Psykologi        
Almen didaktik        
Linjefag – 2 fag på 0,6 årsværk eller      
     
Linjefag – 1 fag på 1,2 årsværk      
Professionsbachelorprojekt        

Fagenes vægt og omfang i uddannelsen

 

Fag

ECTS
(European Credit
Transfer System)

Årsværk

Fællesfag

Praktik

36

0,6

Kristendomskundskab/livsoplysning/medborgerskab (KLM)

16,8

0,28

De pædagogiske fag

33

0,55

Almen didaktik

15

0,25

Psykologi

9

0,15

Pædagogik

9

0,15

Professionsbachelorprojekt

10,2

0,17

Linjefag obligatoriske 1,2

Dansk – fællesforløb

36

0,6

Dansk – aldersspecialisering begynder- og mellemtrin

36

0,6

Dansk – aldersspecialisering mellem- og sluttrin

36

0,6

Engelsk (forsøg)

72

1,2

Naturfagligt fællesforløb (forsøg)

36

0,6

Matematik – fællesforløb

36

0,6

Matematik – aldersspecialisering begynder- og mellemtrin

36

0,6

Matematik – aldersspecialisering mellem- og sluttrin

36

0,6

Linjefag ikke-obligatoriske 1,2

Engelsk

72

1,2

Linjefag 0,6

Billedkunst

36

0,6

Biologi

36

0,6

Dansk som andetsprog

36

0,6

Fysik/kemi

36

0,6

Geografi

36

0,6

Historie

36

0,6

Hjemkundskab

36

0,6

Idræt

36

0,6

Kristendomskundskab/religion

36

0,6

Materiel design

36

0,6

Natur/teknik

36

0,6

Musik

36

0,6

Samfundsfag

36

0,6

Specialpædagogik

36

0,6

Tysk

36

0,6

Frivillige kurser

Færdselslære inkl. førstehjælp
Sundheds- og seksualundervisning & familiekundskab
Uddannelses, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering
Det praktisk-musiske fagområde
Skrivning/retorik
Drama og teater
Korsang
Pædagogisk ledelse

3

0,05

Svømmelæreruddannelsen

6

0,1

Læreruddannelserne Metropol udbyder ikke linjefaget fransk.

Uddannelsens normerede fire år svarer til fire årsværk eller 240 ECTS (European Credit Transfer System).

Årsværk og ECTS er et udtryk for den arbejdsindsats en studerende forventes at bruge på et fag såvel i løbet af studieåret/-ene som til prøven. Det vil sige alle til et fag hørende studieaktiviteter: undervisningslektioner, vejledning, forberedelse, ekskursioner, prøve m.m.

Ét årsværk, eller 60 ECTS, udgør arbejdsindsatsen for en studerende i ét år, svarende til ca. 1650 arbejdstimer. Det vil sige, at ét ECTS-point svarer til ca. 27-28 arbejdstimer for en „normal-studerende“.

Fællesfag udgør samlet 1,6 årsværk (96 ECTS) af uddannelsen.

Herudover skal den studerende sammensætte linjefag svarende til en samlet vægt på 2,4 årsværk (144 ECTS).

Sammensætningen af linjefag på 2,4 årsværk kan ske på følgende tre måder:

  1. Obligatorisk linjefag fællesforløb samt aldersspecialisering (1,2 årsværk), yderligere aldersspecialisering i samme linjefag (0,6 årsværk) samt ét yderligere linjefag (0,6 årsværk)
  2. Obligatorisk linjefag (1,2 årsværk) samt ét yderligere linjefag (1,2 årsværk)
  3. Obligatorisk linjefag (1,2 årsværk) samt to yderligere linjefag (á 0,6 årsværk)

Mulighederne vil være forskellige, afhængig af hvilken årgang, den studerende følger.

Se også afsnit 5 om adgang til linjefag.

De frivillige kurser bliver tilbudt alle studerende i løbet af deres uddannelse. Nogle frivillige kurser er det et bekendtgørelseskrav, at alle læreruddannelsessteder tilbyder. Andre frivillige kurser er et tilbud, som Læreruddannelserne Metropol udbyder. Læs mere i afsnit 19 om frivillige kurser.

 

 

Oversigt over studieordning 2012

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V