Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Obligatorisk tværfagligt kursus på 1. årgang

Studieordning: 2003

På første årgang skal de studerende deltage i et tværfagligt kursus.

Formålet med kurset er at de studerende ved at arbejde tværfagligt med problemstillinger i relation til årgangens emne kan udvikle kompetencer til tværfagligt arbejde i folkeskolen samt arbejde med folkeskolens overordnede mål.

Kursets nærmere tilrettelæggelse fremgår af en beskrivelse, som uddeles til de studerende.

Forberedelse:
Arbejdet med kursets emne forberedes i de enkelte fag, og der etableres grupper og besluttes delem-ner for arbejdet i de enkelte grupper.

Bedømmelse:
Den sidste dag fremlægger grupperne deres arbejdsresultat som vejlederen bedømmer: Godkendt / ikke godkendt.
Der forefindes et administrativt papir (dateret maj 2000), der nærmere beskriver ”godkendt” ”ikke-godkendt” i relation til det obligatoriske tværfaglige kursus.

En studerende der ikke får godkendt kurset, skal udarbejde en skriftlig redegørelse af et omfang og med et emne, som besluttes og meddeles af rektor efter indstilling fra holdets vejledere. Denne skriftlige redegørelse skal afleveres til rektor, dato for aflevering angives ved opslag. Herefter meddeler rektor, om den studerende da har fået kurset godkendt.

Ressourcer:
Kurset tildeles 0,1 ÅV pr. hold samt et beløb til materialer. Kursets planlægningsgruppe fordeler disse ressourcer.

Oversigt over studieordning 2003

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V