Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Professionshøjskolen Metropols bestyrelses godkendelse af studieordningen

Studieordning: 2011

– på baggrund af indstilling fra uddannelsesudvalg

 

Studieordningen er udarbejdet på grundlag af lov om uddannelsen af professionsbachelor som lærer i folkeskolen (nr. 579 af 9. juni 2006) og bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen (nr. 408 af 11. maj 2009).

Læreruddannelsernes uddannelsesudvalg har i henhold til Lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser § 18, stk. 1 (lov nr. 562 af 6. juni 2007) behandlet studieordningen som revideret pr. maj 2011 på møde den 30. maj 2011. På mødet gav uddannelsesudvalget formand Jens Hall-Andersen bemyndigelse til at indstille nærværende studieordning til godkendelse i bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol (§ 12, stk. 4).

Indstilling fra Uddannelsesudvalget efter formandens bemyndigelse, Frederiksberg, den 30. maj 2011.

Jens Hall-Andersen
Jens Hall-Andersen
Formand for uddannelsesudvalget

Studieordningen er d. 28. juni 2011 på bemyndigelse af bestyrelsen for Professionshøjskolen Metropol godkendt af rektor Stefan Hermann.

Stefan Hermann

Oversigt over studieordning 2011

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V