Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Udbud af liniefag

Studieordning: 2003

På Frederiksberg Seminarium udbydes alle liniefag undtagen fransk og sløjd.

De 4 liniefag den studerende skal have i alt i læreruddannelsen, skal vælges inden for mindst 2 af følgende fagområder:

Humanistiske fag

Naturfaglige fag

Praktisk/musiske fag

Engelsk

Biologi

Billedkunst

Tysk

Geografi

Håndarbejde

Historie

Kemi/fysik m. astronomi

Musik (ex. soloundervisning)

Samfundsfag

Natur/teknik

Idræt

Kristendomskundskab/ religion

Matematik

Hjemkundskab

Dansk

   

Dansk som andetsprog

   

Seminariet forbeholder sig ret til ikke at oprette et givet liniefag, hvis de studerendes tilmelding til faget er lav; de pågældende studerende vil da blive bedt om at foretage et omvalg.

Seminariets samlede udbud af liniefag placeres i søjler, hvor hver søjles fagtimer ligger på samme tid i skemaet. Søjlerne sammensættes for en årgangs vedkommende, således at et størst muligt antal stu-derende kan få imødekommet alle deres liniefagsvalg; men hvis en studerendes liniefagsvalg giver 2 liniefag i samme søjle, skal den studerende vælge det ene liniefag om.

Oversigt over studieordning 2003

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V