Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Undervisningens tilrettelæggelse, udbud af fag og deres timetal

Studieordning: 2003

Undervisningen tilrettelægges i et samarbejde mellem lærer og hold.
På Frederiksberg Seminarium tildeler vi de enkelte fag og frivillige kurser et antal bruttotimer. Fagets/kursets bruttotimetal angiver hvor mange lærerarbejdstimer, der er afsat pr. hold til det pågældende fag. Ifølge seminariets lokalaftale med lærerne skal en lærer have 2,5 lærerarbejdstimer for at undervise i én lektion (45 minutter), og 1 lærerarbejdstime for at vejlede i 60 minutter. Hvis vejledningen kræver læsning af studenteroplæg, reduceres vejledningstiden tilsvarende.

Det enkelte hold og holdets lærer udarbejder en fordeling af holdets bruttotimer på henholdsvis lektioner, vejledning og andet (f.eks. lærerens deltagelse i studieture, ekskursioner m.v.) Fordelingen kan f.eks. se sådan ud:

Fag X har 260 bruttotimer.

80 lektioner á 2,5 lærerarbejdstimer

200 bruttotimer

2 vejledningstimer pr. studerende (28 studerende)

56 bruttotimer

6 forelæsninger sammen med resten af årgangen

4 bruttotimer


(en forelæsning koster 5 lærerarbejdstimer men betales af 8 hold med hver 4 bruttotimer = i alt 32 bruttotimer)

Specielt angående overflyttere, orlov, liniefagsskift, Åben Uddannelse:
Overflyttere fra andre seminarier, seminariets egne studerende som er vendt tilbage fra orlov, studerende der har foretaget liniefagsskift samt studerende under Åben Uddannelse kan ikke, når de starter på et givet hold påregne vejledningstid i andet omfang end seminariets øvrige studerende.

Specielt angående liniefaget musik:
Studerende, som efter timefordeling til individuel undervisning (1.8.) ønsker at skifte liniefag til musik, kan kun få dette ønske tilgodeset, såfremt en anden studerende har forladt holdet og der således er en pulje timer til individuel undervisning til rådighed.

Oversigt over studieordning 2003

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V