Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Indledning

Studieordning: 2003

Frederiksberg Seminarium har som hovedopgave at uddanne lærere som kan virke i fremtidens skole – med faglig og pædagogisk indsigt, med fantasi, samarbejdsevne, social og kulturel forståelse og personlig myndighed.

Vi indbyder derfor til et studium, hvor der udvikles et tæt samarbejde til den praktiserende skole, hvor engagement og nytænkning prioriteres højt, hvor der gives ro til fordybelse og hvor ansvarlighed gælder både den individuelle indsats og det fælles studiemiljø.

I nye bygninger med miljøhensyn indbygget ønsker seminariet at arbejde frem mod en styrkelse af institutionens miljømæssige profil.

På Frederiksberg Seminarium forudsættes al undervisning og alt samarbejde at hvile på aktiv medbe-stemmelse og foregå i en atmosfære som er præget af dialog, lydhørhed og gensidig respekt. Frederiksberg Seminarium har rødder i en kristen tradition og ser det som en opgave at skabe rum for fordomsfrie drøftelser af, hvad kristendom og andre religioner indebærer.

Det musisk-kreative er en naturlig del af seminariets daglige liv. Efteruddannelse, udviklingsarbejder og forskning udgør et større uddannelsesmæssigt perspektiv. Det internationale møde og den informations-teknologiske udvikling fastsætter nogle basale arbejdsområder.

Frederiksberg Seminarium ønsker i det hele taget at være ramme om en levende mangfoldighed af aktiviteter, men samtidig at fremtræde som en samlet og overskuelig helhed - hvor den enkelte oplever og introduceres til både nære og store fællesskaber.

Oversigt over studieordning 2003

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V