Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Merit- og overgangsordning

Studieordning: 2002

Afventer udspil fra Undervisningsministeriet.

Oversigt over studieordning 2002

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V