Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Antal lektioner og vejledningstimer

Studieordning: 2010

– jævnfør uddannelsesbekendtgørelsen §4

Læreruddannelsen udmelder i starten af et studieår et samlet bruttotimetal til de enkelte fag. Fagets underviser planlægger herefter i samarbejde med de studerende, hvorledes disse bruttotimer skal fordeles. Ved en holdstørrelse på mindst 24 studerende er det muligt at fordele timerne således, at lektions- og vejledningstimetallet svarer til nedenstående skema:

FagUndervisningstimetal
pr. fag, typisk afviklet
som holdundervisning
Vejledningstimetal
pr. fag, typisk afviklet i
grupper af gns. to stud.
Kristendomskundskab/livsoplysning/medborgerskab1122,5
Almen didaktik1002,5
Psykologi601,75
Pædagogik601,75
Dansk – fællesforløb2406
Dansk – begynder- og mellemtrin2406
Dansk – mellem- og sluttrin2406
Naturfag – fællesforløb2406
Naturfag – natur/teknik (spec)2406
Naturfag – fysik/kemi (spec) 2406
Matematik – fællesforløb2406
Matematik – begynder- og mellemtrin2406
Matematik – mellem- og sluttrin2406
Engelsk48012
Historie48012
Idræt48012
Billedkunst2406
Biologi2406
Dansk som andetsprog2406
Geografi2406
Kristendomskundskab/religion2406
Materiel design2406
Musik2406
Samfundsfag2406
Specialpædagogik2406
Tysk2406

Det vejledende timetal reguleres i forhold til holdstørrelser jævnfør aftale om undervisernes arbejdstid. Ved holdstørrelser lavere end 19 reduceres bruttotimerne for det enkelte hold med 28 bruttotimer. Dette reducerer hovedsagligt antallet af vejledningstimer, da antallet af studerende, der skal vejledes er lavere. Ved holdstørrelser lavere end 15 sker der en yderligere reduktion. Til gengæld øges det samlede timetal ved holdstørrelser større end 24.

For praktikfaget gælder følgende timetal for alle fire studieår:

  • Praktiktimer: 283-347 timer afhængig af konkrete skemaer på praktikskoler
  • Praktikvejledningstimer: 48 timer
  • Praktikundervisningstimer: 16 timer

Den udbudte undervisning og praktikforløb, den aftalte vejledning samt den studerendes selvstudium skal tilsammen opfylde fagenes formål og fagenes centrale kundskabs- og færdighedsområder.

Oversigt over studieordning 2010

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V