Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Uddannelsens varighed og struktur

Studieordning: 2010

– jævnfør uddannelsesbekendtgørelsen § 2-3

Uddannelsen som professionsbachelor til lærer i folkeskolen er normeret til fire år. Fagene er placeret på de fire år som vist nedenfor.

Der henvises i øvrigt til studieordningens afsnit om profillæreruddannelserne, der er sammensat forskelligt fra nedenstående.

Struktur på læreruddannelsen Metropol
  1. studieår 2. studieår 3. studieår 4. studieår
Praktik – i alt 24 uger *  
Kristendomskundskab / Livsoplysning / Medborgerskab        
Obligatoriske linjefag – Dansk, Engelsk, Matematik, Naturfag      
Pædagogik        
Psykologi        
Almen didaktik        
Linjefag – 2 fag på 0,6 årsværk eller      
     
Linjefag – 1 fag på 1,2 årsværk      
Professionsbachelorprojekt        

Fagenes vægt og omfang i uddannelsen

FagECTS
(European Credit
Transfer System)
Årsværk
Fællesfag
Praktik360,6
Kristendomskundskab/livsoplysning/medborgerskab (KLM)16,80,28
De pædagogiske fag330,55
Almen didaktik150,25
Psykologi90,15
Pædagogik90,15
Professionsbachelorprojekt10,20,17
Linjefag obligatoriske 1,2
Dansk – fællesforløb360,6
Dansk – aldersspecialisering begynder- og mellemtrin360,6
Dansk – aldersspecialisering mellem- og sluttrin360,6
Engelsk (forsøg)721,2
Naturfagligt fællesforløb (forsøg)360,6
Naturfag – natur-teknik – aldersspecialisering begynder- og mellemtrin360,6
Naturfag – natur-teknik – aldersspecialisering mellem- og sluttrin360,6
Matematik – fællesforløb360,6
Matematik – aldersspecialisering begynder- og mellemtrin360,6
Matematik – aldersspecialisering mellem- og sluttrin360,6
Linjefag ikke-obligatoriske 1,2
Engelsk721,2
Historie721,2
Idræt721,2
Linjefag 0,6
Billedkunst360,6
Biologi360,6
Dansk som andetsprog360,6
Fysik/kemi360,6
Geografi360,6
Kristendomskundskab/religion360,6
Materiel design360,6
Natur/teknik360,6
Musik360,6
Samfundsfag360,6
Specialpædagogik360,6
Tysk360,6
Frivillige kurser
Færdselslære inkl. førstehjælp
Sundheds- og seksualundervisning & familiekundskab
Uddannelses, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering
Praktisk-musisk kursus
Skrivning/retorik
Drama og teater
Svømmelæreruddannelsen
Korsang
Informations- og kommunikationsteknologi
Innovation og entreprenørskab
30,05
Svømmelæreruddannelsen60,1

Læreruddannelserne Metropol udbyder ikke linjefagene hjemkundskab og fransk.

Uddannelsens normerede fire år svarer til fire årsværk eller 240 ECTS (European Credit Transfer System).

Årsværk og ECTS er et udtryk for den arbejdsindsats en studerende forventes at bruge på et fag såvel i løbet af studieåret/-ene som til prøven. Det vil sige alle til et fag hørende studieaktiviteter: undervisningslektioner, vejledning, forberedelse, ekskursioner, prøve m.m.

Ét årsværk, eller 60 ECTS, udgør arbejdsindsatsen for en studerende i ét år, svarende til ca. 1650 arbejdstimer. Det vil sige, at ét ECTS-point svarer til ca. 27-28 arbejdstimer for en „normal-studerende“.

Fællesfag udgør samlet 1,6 årsværk (96 ECTS) af uddannelsen.

Herudover skal den studerende sammensætte linjefag svarende til en samlet vægt på 2,4 årsværk (144 ECTS).

Sammensætningen af linjefag på 2,4 årsværk kan ske på følgende tre måder:

  1. Obligatorisk linjefag fællesforløb samt aldersspecialisering (1,2 årsværk), yderligere aldersspecialisering i samme linjefag (0,6 årsværk) samt ét yderligere linjefag (0,6 årsværk)
  2. Obligatorisk linjefag fællesforløb samt aldersspecialisering (1,2 årsværk) samt ét yderligere linjefag (1,2 årsværk)
  3. Obligatorisk linjefag fællesforløb samt aldersspecialisering (1,2 årsværk) samt to yderligere linjefag (á 0,6 årsværk)

Mulighederne vil være forskellige, afhængig af hvilken årgang, den studerende følger.

Se også afsnit 5 om adgang til linjefag.

De frivillige kurser bliver tilbudt alle studerende i løbet af deres uddannelse. Nogle frivillige kurser er det et bekendtgørelseskrav, at alle læreruddannelsessteder tilbyder. Andre frivillige kurser er et tilbud, som Læreruddannelserne Metropol udbyder. Læs mere i afsnit 19 om frivillige kurser.

Oversigt over studieordning 2010

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V