Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Korsang

Studieordning: 2010

Fag: Kor

Alle studerende har mulighed for at deltage i læreruddannelsernes kor, som øver en gang om ugen fra august til februar/marts.

Læs om korets øvetid og andet på Fredsnyt.

Koret optræder ved diverse arrangementer på læreruddannelserne. Traditionen tro slutter vi korsæsonen af med en kirkekoncert.

Oversigt over studieordning 2010

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V