Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Profillæreruddannelse i innovation, æstetiske fag og natur/teknik

Opbygning af profillæreruddannelsen:

De nuværende bestemmelser om læreruddannelsespraktik, pædagogiske fag, kristendomskundskab/livsoplysning/medborgerskab og professionsbachelorprojektet fastholdes, men tilpasses profillæreruddannelsen i innovation, æstetiske fag og natur/teknik indenfor den nuværende lov og bekendtgørelses bestemmelser.

Linjefag i profillæreruddannelsen rettet mod praktisk/musisk innovation:

  1. Linjefaget idræt, som 0,6 linjefag efter bestemmelserne i forsøgsbekendtgørelsen med særlig vægt på dans og drama.
  2. Linjefaget natur/teknik efter bestemmelserne i bekendtgørelsen, med særlig vægt på det eksperimenterende og koblingen mellem design og teknik.
  3. Linjefaget musik, efter bestemmelserne i bekendtgørelsen.
  4. Linjefaget billedkunst, efter bestemmelserne i bekendtgørelsen.
  5. Linjefaget Materiel Design, efter bestemmelserne i bekendtgørelsen.

De studerende vælger efter første år hvilke 3 af de 4 praktisk/musiske linjefag de ønsker at gå til eksamen i, undervisningen tilrettelægges så de alle får elementer af alle fire praktisk/musiske fag, men således at de specialiserer sig i 3 af dem.

Oversigt over studieordning 2010

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V