Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Profillæreruddannelse i pædagogisk skoleledelse

Studieordning: 2010

Opbygning af profillæreruddannelsen:

De nuværende bestemmelser om læreruddannelsespraktik, pædagogiske fag, kristendomskundskab/livsoplysning/medborgerskab og professionsbachelorprojektet fastholdes, men tilpasses profillæreruddannelsen rettet mod pædagogisk skoleledelse indenfor den nuværende lov og bekendtgørelses bestemmelser.

Linjefag i profillæreruddannelsen rettet mod pædagogisk skoleledelse:

  1. Linjefaget dansk rettet mod mellemtrin/udskoling, efter bestemmelserne i bekendtgørelsen, men med særlig vægt på det kommunikative felt.
  2. Linjefaget samfundsfag, efter bestemmelserne i bekendtgørelsen, men rettet mod linjefagets særlige ledelsesrelevante områder.
  3. Et forsøgslinjefag i pædagogisk ledelse beskrives konkret inden for rammerne for linjefag på 36 ECTS i bekendtgørelsen i samarbejde med Metropol Center for ledelse og styring. Linjefaget forventes læst på Metropol læreruddannelserne i samarbejde med Metropol Center for ledelse og styring under ansvar fra studierektor på Metropol Læreruddannelserne.

Oversigt over studieordning 2010

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V