Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Profillæreruddannelse i sundhed og science

Studieordning: 2010

Opbygning af profillæreruddannelsen

De nuværende bestemmelser om læreruddannelsespraktik, pædagogiske fag, kristendomskundskab/livsoplysning/medborgerskab og professionsbachelorprojektet fastholdes, men tilpasses profillæreruddannelsen i sundhed og science indenfor den nuværende lov og bekendtgørelses bestemmelser.

Linjefag i profillæreruddannelsen i sundhed og science:

  1. Linjefaget idræt, som 0,6 linjefag efter bestemmelserne i forsøgsbekendtgørelsen, men med særlig vægt på sundhedsfremme og med områder inden for seksualundervisning og misbrugsproblemer. Der skabes et mindre fælles modul med sundhedsplejerskeuddannelsen indenfor sundhedsfremme.
  2. Linjefag natur/teknik, efter bestemmelserne i bekendtgørelsen, med særlig vægt på sundhed.
  3. Linjefaget biologi, efter bestemmelserne i bekendtgørelsen, med særlig vægt på human biologi og sundhed.
  4. Linjefaget hjemkundskab, efter bestemmelserne i bekendtgørelsen, med særlig vægt på kostens betydning for sundhed.

Oversigt over studieordning 2010

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V