Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Profillæreruddannelser

Studieordning: 2010

Professionshøjskolen Metropol er i skrivelse fra undervisningsministeriet af 26. februar 2010 (sagsnr. 045.14D.021) givet tilladelse til oprettelse af fire profillæreruddannelser som forsøgsord-ning.

Iværksættelsen af de enkelte profillæreruddannelser forudsætter et tilstrækkeligt antal studerende som ønsker at læse profillæreruddannelsen – en viden vi først har efter optagelsesproceduren. Den konkrete tilrettelæggelse er under udvikling.

Da profillæreruddannelsen i sundhed og science inkluderer linjefaget idræt efter forsøgsbekendt-gørelse medtages dette i denne studieordning. Se nedenfor.

Adgangsforudsætninger til profillæreruddannelserne

Adgangsforudsætningerne til profillæreruddannelserne vil være en samlet vurdering på baggrund af de eksisterende fags nuværende adgangsforudsætninger (se studieordningens afsnit 5). Vurderingen vil foregå som en samlet vurdering i forbindelse med optagelsen.

Profillærer i sundhed og science

Adgangskrav svarende til idræt samt 3 af følgende: Hjemkundskab, geografi, biologi, fysik/kemi eller natur/teknik

Profillærer rettet mod pædagogisk skoleledelse

Adgangskrav svarende til dansk og samfundsfag

Profillærer i innovation, æstetiske fag og natur/teknik

Adgangskrav svarende til natur/teknik samt 3 af følgende: Billedkunst, idræt, materiel design eller musik

Profillærer i specialundervisning og tværprofessionelt samarbejde

Adgangskrav svarende til dansk samt historie eller samfundsfag

Oversigt over studieordning 2010

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V