Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Frivillige kurser

Studieordning: 2009

– jf. bekendtgørelsen § 55-58

De frivillige kurser bliver tilbudt alle studerende. Hver studerende kan kun tilmelde sig én gang til hvert kursus (undtagen kor med fri tilmelding). Kurserne henvender sig primært til den årgang, som er nævnt ud for hvert kursus. Tilmelder den studerende sig ikke kurset på den nævnte årgang, eller gennemfører den studerende ikke kurset som planlagt, kan tilmelding og optagelse på et senere tidspunkt på kurset kun finde sted såfremt der er ledige pladser.

Den studerende har mulighed for gratis at tilmelde sig en række af kurserne i op til 3 år efter endt læreruddannelse, såfremt betingelserne ovenfor er opfyldt.

De kurser, som vi udbyder på baggrund af bekendtgørelseskrav og som den studerende gennemfører og afslutter, vil fremgå af det endelige eksamensbevis fra Frederiksberg Seminarium. Der udstedes ikke et selvstændigt kursusbevis. Det er følgende kurser:

 • Kursus i det praktisk-musiske fagområde (1. årgang)
 • Kursus i skrivning og retorik for studerende, der vælger matematik eller naturfag, men ikke dansk (1. årgang)
 • Uddannelses,- erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering (2. årgang)
 • Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab (for årgang 27 lægges kurset på 4. årgang, for årgang 28 og senere årgange forventes kurset placeret på 3. årgang)
 • Færdselslære og førstehjælp (4. årgang)

Øvrige kurser som seminariet udbyder, hvortil der udstedes selvstændigt kursusbevis:

 • Svømmelæreruddannelsen for studerende, der har idræt som linjefag
 • Drama og teater (alle årgange)
 • Korsang (alle årgange)
 • Informationssøgning (ikke kursusbevis)
 • Innovation og Entreprenørskab (alle årgange)
 • Kursus i pædagogisk ledelse (tredje årgang fra studieåret 2011/2012)

Alle frivillige kurser bedømmes med godkendt/ikke-godkendt – betingelser herfor findes i afsnit 6 om møde- og deltagelsespligt og fremgår af det enkelte kursus’ beskrivelse. Kurset i pædagogisk ledelse får muligvis en anden bedømmelsesform.

Oversigt over studieordning 2009

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V