Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Forskningsresultater og innovation

Studieordning: 2009

– jævnfør uddannelsesbekendtgørelsen § 17-18

Læreruddannelsen som professionsuddannelse henter sit vidensmæssige grundlag fra folkeskolens praksisfelt, fra forsøgs- og udviklingsarbejder udarbejdet i tilknytning til det lærerfaglige område samt fra forskningsfeltet.

Fagene bidrager til at den studerende er i stand til at tilegne sig forskningsresultater samt resultater af forsøgs- og udviklingsarbejder og anvende disse i forberedelse, gennemførelse og evaluering af undervisning, samt til refleksioner og udvikling af egen praksis.

Fagene bidrager til at de studerende opnår kompetence til at stimulere folkeskoleelevers innovative kompetencer. Dette er dels beskrevet i de enkelte fag og dels som tværfaglige temaforløb fordelt over uddannelsen.

På 1. årgang deltager den studerende i en obligatorisk tværfaglig projektuge hvor der kan vælges mellem flere typer af organisationsformer, herunder en solutioncamp hvor de studerende skal arbejde med innovation og entreprenørskab.

Frederiksberg Seminarium udbyder frivilligt kursus i innovation og entreprenørskab som den studerende kan deltage i på enten 2., 3. eller 4. årgang. Innovation og entreprenørskab indgår ligeledes i det frivillige praktisk-musiske kursus på 1. årgang ligesom det integreres i de studerendes introduktionsforløb.

Forskningsviden er en naturlig del af professionsbacheloropgaven. Desuden opfordres de studerende yderligere til at gå i dialog og/eller samarbejde med eksterne aktører som kan have interesse i professionsbacheloropgavens frembragte viden. Den studerende vil hermed kunne opnå at opgaven bliver handlingsrettet og bidrager til den kontinuerlige udvikling af praksis.

Oversigt over studieordning 2009

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V