Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Bestyrelsens godkendelse af studieordningen

Studieordning: 2008

Studieordningen er d. 22. september 2008 på bemyndigelse af bestyrelsen for Den Flerfaglige Professionshøjskole i Region Hovedstaden godkendt af rektor Stefan Herman.

Oversigt over studieordning 2008

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V