Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Overgangsordning

Studieordning: 2008

Der gælder en overgangsordning for studerende fra årgang 2006, 2005 og 2004, der skal afslutte deres uddannelse via bestemmelser i uddannelsesbekendtgørelse nr. 219 af 12. marts 2007.

Overgangsordningen er udarbejdet af landets lærerseminarier/professionshøjskoler i fællesskab i 2008.

Overgangsordningen fastlægger, hvilke fag fra 1998-uddannelsen der umiddelbart kan overføres til 2007-uddannelsen, samt hvordan man via 2007-uddannelsen kan erstatte fag, der ikke er afsluttede på 1997-uddannelsen.

Kontakt studievejledningen i vejledningscenteret for nærmere information om overgangsordningen. 

Oversigt over studieordning 2008

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V