Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Meritlæreruddannelsen

Studieordning: 2008

Studieordningen gælder endvidere for linjefag der indgår i meritlæreruddannelsen fra 2008.

For det pædagogiske fagområde er der udarbejdet en speciel studieordning. Det samme gør sig gældende for praktik i meritlæreruddannelsen.

De specielle studieordninger for meritlæreruddannelsen kan findes på siden „Meritlæreruddannelsen“ på Fredsnyt eller ved henvendelse til seminariet.

Oversigt over studieordning 2008

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V