Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Indledning

Studieordning: 2008

Studieordningen for læreruddannelsen på Frederiksberg Seminarium er udarbejdet på baggrund af

  • lov om uddannelsen af professionsbachelor som lærer i folkeskolen (nr. 579 af 9. juni 2006) og
  • bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen (nr. 219 af 12. marts 2007).

Studieordningen gælder for årgang 2007 med studiestart august 2007 og senere årgange.

Desuden gælder studieordningen for studerende fra årgang 2006, 2005 og 2004, der skal afslutte deres uddannelse på denne studieordning, jf. bestemmelser om overgangsordninger.

Da lov og bekendtgørelse om læreruddannelsen er ny pr. august 2007, er der sket justeringer i foråret 2008, og det er forventeligt at der i de kommende år vil ske fortsatte justeringer af studieordningen. Som konsekvens heraf gør det sig gældende, at første og andet studieår og tilhørende fag er fyldigere beskrevet end tredje og fjerde studieår og tilhørende fag.

Ved fremtidige justeringer af studieordningen vil ændringer have virkning for ikke påbegyndte fag på kommende studieår. Ændringer vil ikke træde i kraft med tilbagevirkende effekt eller for allerede påbegyndte fag.

 

Oversigt over studieordning 2008

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V