Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Kursusbeskrivelse: Sikkerheds- og laboratoriekursus i naturfag

Studieordning: 2019 (LU KP)

Obligatorisk sikkerheds- og laboratoriekursus for studerende som ønsker at opnå undervisningskompetence i et eller flere af fagene fysik/kemi, biologi, geografi og natur/teknologi.

Kort beskrivelse af kurset

Kurset omfatter 10 lektioner.

Målet er, at deltageren får kompetence til at

 • varetage praktisk/eksperimentelt arbejde i naturfagene sikkerhedsmæssigt forsvarligt
 • varetage tilsyn med fagsamling i naturfagene med særligt fokus på kemikaliebeholdningen

Kurset gennemgår vigtige bestemmelser og retningslinjer for praktisk/eksperimentelt arbejde i grundskolens naturfagsundervisning. Relevante lovtekster og bekendtgørelser præsenteres og gennem en række laboratorieopgaver afprøves og analyseres aktiviteter, som rummer særlige udfordringer med hensyn til sikkerhed og laboratoriefærdighed.

Kurset har flg. indholdselementer:

 • Kendskab til risikomomenter i naturfagsundervisning
 • Relevante lovtekster og bekendtgørelser
 • Krav til sikkerhedsudstyr i naturfagslokaler
 • Udformning af (lokalt gældende) regelsæt for laboratoriearbejde
 • Kemikaliehåndtering og mærkning af kemikalier
 • Arbejdspladsbrugsanvisning
 • Affaldshåndtering
 • Brug af laboratorieudstyr

Kursets videngrundlag

Af særlig interesse i forbindelse med naturfagenes laboratoriearbejde er de fire meddelelser fra Arbejdstilsynet (https://arbejdstilsynet.dk/da/brancher/undervisning-og-forskning/wwwskoleatdk):

 • At-meddelelse nr. C.0.11, april 2003: Arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer og materialer (erstatter At-meddelelse 3.02.2, september 1997)
 • At-meddelelse nr. 4.01.7, september 1998: Elevers anvendelse af stoffer og materialer i grundskolen
 • At-meddelelse nr. 4.01.0, januar 1999: Elevers praktiske øvelser på de gymnasiale uddannelser
 • At-meddelelse nr. 4.01.8, november 1998: Elevers anvendelse af maskiner og andre tekniske hjælpemidler i forbindelse med undervisning

I øvrigt præsenteres ”Når klokken ringer - branchevejledning om fysisk arbejdsmiljø i grundskolen og det almene gymnasium”, som er en publikation udgivet af Branchearbejdsmiljørådet (BAR), der oplyser om krav, normer, standarder og god kutyme i forbindelse med byggeri og indretning af faglokaler.

Til kurset er lokalt udarbejdet et kompendium, som sendes til deltagerne inden kursets start.

Kompetencemål som indgår i kurset

Færdighedsmål: Deltageren kan

Vidensmål: Deltageren har viden om

planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle naturfagsundervisning i overensstemmelse med gældende sikkerhedsbestemmelser

laboratoriearbejde, risikoforhold og sikkerhed

håndtere kemikaliesamling forsvarligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning

mærkning af kemikalier, affaldshåndtering, udformning af arbejdspladsbrugsanvisninger

håndtere enkelt brandslukningsmateriel og enkelt 1. hjælps udstyr

påkrævet brandslukningsmateriel og 1. hjælps udstyr til brug i naturfagslokalet

anvende enkelt laboratorieudstyr

laboratorieudstyr og enkelte teknikker og processer som anvendes i skolens laboratorieundervisning

Arbejdsformer på kurset

Der veksles mellem oplæg og selvstændigt arbejde i grupper.

Betingelser for godkendelse af kurset

100% tilstedeværelse.

Forudsætninger for at deltage i kurset

Kurset er obligatorisk for studerende, som læser natur/teknologi, biologi, fysik/kemi eller geografi. Den studerende skal have bestået kurset, inden han/hun starter på andet modul i undervisningsfaget.

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V