Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Kursusbeskrivelse: Skrivning og retorik

Studieordning: 2019 (LU KP)

Fag: Skrivning og retorik

Kompetencemål for frivillige kurser findes i bilag 5 i Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen. BEK nr. 1068 08/09/2015

Kort beskrivelse af kurset

Kurset omfatter 14 lektioner.

Dette kursus giver både teoretisk viden om og praktisk erfaring med lærerens kommunikative opgaver mundtligt og skriftligt. Retorisk kompetence indebærer evnen til at kommunikere vellykket og hensigtsmæssigt i en given kontekst.

Således arbejder kurset med kommunikationssituationens forudsætninger og valgmuligheder; herunder afsender- og modtagerbevidsthed, genrer samt stilistiske valg.

Kursets indholdselementer er:

  • Lærernes retoriske kompetencer, fx faglig formidling, fortælling, oplæsning, argumentation, dialog
  • Lærerens performative kompetencer, fx stemme, kropssprog og tilstedeværelse i rummet
  • Lærerens valg af modaliteter, fx formidlingsredskaber (fra håndskrift til Prezi), multimodalitet, samspil mellem modaliteter

Igennem kurset vil der perspektiveres til de didaktiske muligheder for at arbejde med elevens mundtlige og skriftlige performance.

Kursets videngrundlag

Teoretisk viden om pragmatik og kommunikation med fokus på retorik, performance og modalitet.

Kompetenceområde, som indgår i kurset

Skrivning og retorik omhandler lærerens kommunikative opgaver mundtligt og skriftligt, og hvordan de gennemføres hensigtsmæssigt.

Kompetencemål som indgår i kurset

Den studerende kan begrundet anvende stemme, krop, medier, hjælpemidler og skriftlighed til kommunikation med elever, kolleger, forældre og andre aktører i et genreadækvat, modtagerrettet og korrekt sprog.

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

anvende medier og sproglige virkemidler til understøttelse af kommunikation i en given kommunikationssituation,

lærerens kommunikative opgaver,

understøtte elevers produktion og formidling af tekster i forskellige medier og med forskellige remedier,

tekstproduktion i forskellige medier og med forskellige remedier, herunder håndskrivning,

vurdere stemme, mimik og gestik som udtryksmidler og

stemmen som udtryksmiddel og

anvende retoriske udtryksmidler i egen oplæsning og ved andre former for fremføring af tekst.

tekstperformance.

Arbejdsformer på kurset

Kurset har fokus på de studerendes afprøvninger af kursets indholdselementer og deltagernes gensidige sparring.

Betingelser for godkendelse af kurset

80 % tilstedeværelse samt mindst to forberedte performative afprøvninger, der tilsammen indeholder såvel en skriftligt som en mundtlig formidlingsdimension.

Forudsætninger for at deltage i kurset

Der er ikke nogen forudsætninger for deltagelse.

Oversigt over studieordning 2019 (LU KP)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V